O firmie

Firma Usługi Pogrzebowe PATORA związana jest z wieloletnią działalnością śp. Piotra Patory który dał się poznać jako bardzo sumienny organizator ceremonii pogrzebowych. Koleje losu sprawiły, że Pan Grzegorz Piątkowski po namowach Pana Piotra Patory i Pani Marzeny – swojej teściowej a zarazem przyjaciółki Pana Piotra, postanowił zainwestować w powstanie nowej firmy współprowadzonej przez śp. Piotra Patorę i opierającą się na jego doświadczeniu i wiedzy.

Dnia 16 stycznia 2020 roku utworzono przedsiębiorstwo, zarejestrowane jako filię dotychczasowej firmy prowadzonej Przez Pana Grzegorza, pod nazwą Usługi pogrzebowe Patora. Pan Piotr Patora wniósł do nowego przedsiębiorstwa swoje nazwisko oraz wieloletnie doświadczone natomiast Pan Grzegorz poczynił niezbędne inwestycje i zorganizował biuro pod obecnym adresem firmy przy ul. Plac Jana Pawła II 3 w Zgierzu.

Informację tą potwierdza raport ze strony GUS o adresie: wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl

Przed rozpoczęciem współpracy spisana została umowa opatrzona aktem notarialnym. Umowa w której Pan Grzegorz Piątkowski udziela pełnomocnictw Piotrowi Patorze jako prokurentowi firmy a w zamian Piotr Patora firmuje swoim nazwiskiem zarejestrowaną działalność.

W związku z tym dokumentem złożona została w Urzędzie Patentowym zgłoszenie o zastrzeżenie znaku towarowego. Z powodu pandemii urzędy pracowały o wiele wolniej. Niestety Pan Piotr Patora zmarł 25 Grudnia 2020 roku. Wniosek został rozpatrzony przez urząd już w 2021 roku a finalna decyzja o objęciu znaku słowno graficznego ochroną została podjęta w sierpniu 2021.

Obecny i jedyny właściciel firmy Pan Grzegorz Piątkowski jako osoba bardzo zżyta z śp. Panem Piotrem zobowiązał się po jego śmierci świadczyć w sposób godny ostatnią posługę mieszkańcom Zgierza i zadbać o to, aby nazwa Usługi Pogrzebowe Patora kojarzona była dalej z wysokiej jakości pomocą, którą zapoczątkował wiele lat temu jego nieżyjący wspólnik i przyjaciel.

Facebook