Ekshumacja zwłok

Ekshumacja to proces polegający na wydobyciu szczątek lub zwłok w celu przeniesienia ich do innego grobu lub przeprowadzenia oględzin. Proces ten przeprowadza się zazwyczaj z trzech powodów, wniosku prokuratora sądowego (jeśli ciało jest dowodem w śledztwie), likwidacji cmentarza lub prośby rodziny Zmarłego.

Przeprowadzenie ekshumacji jest zadaniem bardzo trudnym, które wymaga odpowiedniego doświadczenia i znajomości przepisów prawa. Proces ten może odbyć się wyłącznie w godzinach rannych, w okresie od 16 października do 15 kwietnia. A jego przebieg zależy od tego, czy ciało uległo mineralizacji, czy jeszcze nie.

Jeśli Zmarły został pochowany ponad 15 lat temu, pracownicy wydobywają szczątki razem z resztkami trumny i przenoszą je do trumny ekshumacyjnej. Jeśli jednak pogrzeb odbył się przed upłynięciem kilkunastu lat, a ciało nie uległo mineralizacji, trumnę (bez otwierania) umieszcza się w specjalnej skrzyni ekshumacyjnej, która przenoszona jest do nowego grobu.

Ekshumacja Zwlok Zgierz 1

W zakładzie pogrzebowym Patora w Zgierzu personel oferuje ekshumację na terenie cmentarzy województwa łódzkiego. Cały proces przeprowadzany jest zgodnie z zasadami sanitarnymi oraz z zachowaniem bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Dzięki odpowiedniemu sprzętowi oraz przygotowaniu pracowników proces ten odbywa się w wyznaczonym terminie i z zachowaniem dużego szacunku wobec szczątków Osoby Zmarłej.

Pomoc w Ekshumacji na terenie Zgierza

Zakład pogrzebowy Patora z Zgierza pomoże w organizacji ekshumacji zwłok. Wysoce wykwalifikowani pracownicy naszego zakładu pogrzebowego, doradzą w każdym aspekcie jeśli chodzi o przebieg ekshumacji.

Facebook