Poradnik

Pracownicy Zakładu pogrzebowego Patora oferują swoją pomoc na każdym etapie organizacji uroczystości pogrzebowej. Zdając sobie sprawę z tego, jak trudnym czasem jest pogrzeb, personel zawsze wykazuje się zrozumieniem i cierpliwością. W biurze zakładu pogrzebowego przy ulicy Jana pawła II 3 w Zgierzu personel już na pierwszym spotkaniu udzieli wszystkich informacji oraz po wysłuchaniu oczekiwań rodziny Zmarłego, przedstawi miejsce, datę i godzinę uroczystości pogrzebowej.

Dokumenty wymagane przy organizacji pogrzebu:

• karta zgonu,
• akt zgonu,
• legitymację rencisty lub emeryta (jeśli Osoba Zmarła była emerytem lub rencistą),
• zaświadczenie z pracy (jeśli Osoba Zmarła była czynna zawodowo),
• dowód osobisty Osoby Zmarłej,
• dowód osobisty osoby organizującej uroczystość,
• zaświadczenie z parafii (w przypadku pogrzebu wyznaniowego).

Co zrobić, kiedy bliski odszedł w domu?

Jeśli do śmierci doszło w domu, rodzina musi wezwać lekarza rodzinnego lub lekarza z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Tylko lekarz może stwierdzić śmierć oraz wystawić kartę zgonu. Dopiero z tym dokumentem można wezwać pracownika zakładu Patora, który przewiezie ciało do chłodni. W następnym dniu roboczym rodzina lub pracownik zakładu Patora w imieniu klienta powinien udać się do USC celem wyrobienia aktu zgonu.

Co zrobić, kiedy bliski zmarł w szpitalu?

Jeśli do śmierci doszło w szpitalu, hospicjum lub domu opieki, lekarz dyżurujący wystawia kartę zgonu. W takich sytuacjach ciało przenoszone jest do chłodni szpitalnej, gdzie będzie oczekiwać na swoją ostatnią drogę. Następnie rodzina lub pracownik zakładu udaje się do USC, gdzie zostaje wystawiony akt zgonu. Będąc w posiadaniu tego dokumentu, można rozpocząć przygotowania do uroczystości pogrzebowej.

Facebook